top of page

ČLÁNKY A BLOG 

Komunitní energetika

 

- Tři výhody: využití přebytků přebytků energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (k těm patří sluneční záření, vítr, pohyb vody a geotermální teplo); vlastní levněji vyrobenou energii má být možné sdílet mezi domácnostmi, institucemi či obcemi; snížení účtů za energie.

 

- Je součástí novely energetického zákona, kterou letos schválila vláda. Nyní prochází legislativním procesem ve sněmovně. Plán nabytí účinnosti novely je 1. ledna 2024 s tím, že některá ustanovení o sdílení komunitní energie mezi energetickými společenstvími mají mít odloženou účinnost na 1. července 2024.

 

Principem komunitní energetiky je, že domácnosti (nebo školy, nemocnice, obecní budovy, někde i firmy) vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu – ale právě nejen sami pro sebe, ale s možností sdílet si ji v rámci společenství navzájem.

 

Energetická společenství (ES) jsou jednou z možností, jak se může spotřebitel zapojit do výroby elektřiny – spojit se s dalšími spotřebiteli a společně investovat do komunitní výrobny a efektivně využívat vyrobené energie.

Od kdy lze sdílet elektřinu?

Provizorně od 1. 7. 2024

Sdílení elektřiny bude od příštího roku možné prostřednictvím veřejné distribuční sítě.

Díky tomuto kroku budou moci čerpat z obnovitelných zdrojů energie i ti zájemci, kteří si vlastní výrobnu elektřiny nemohou dovolit, nebo ji nemají kam umístit.


 

Co je pro praxi komunitní energetiky nutné?

Průběhové elektroměry i větší jistota zákazníků


 

Funkční komunitní energetiku dotváří řada na první pohled drobných, ale v praxi důležitých detailů. Jsou jimi bezplatná instalace průběhových elektroměrů, odstranění práva obchodníka jednostranně změnit smlouvu o dodávkách elektřiny členům společenství, prodloužení výpovědní doby členství a jasný řád EDC (Elektronické distribuční centrum).

Provozovatelé distribučních soustav (PDS) mají povinnost bezplatně nainstalovat průběhové elektroměry všem členům energetických společenství bez výrobny a členům s výrobnou do 50 kW do 3 měsíců od podání žádosti u PDS.

Důležité je to proto, že bez průběhového měření nelze sdílení elektřiny vůbec realizovat.

Co je to skupina sdílení?‍

  • Skupina osob, které mezi sebou sdílí elektřinu a za tím účelem se registrují u EDC. Může jít o menší skupinu kolem tzv. aktivního zákazníka, bytový dům nebo širší komunitu v energetickém společenství.​

  • Aktivní zákazník má právo úplatně i bezúplatně sdílet vyrobenou elektřinu s využitím distribuční či přenosové soustavy do jiného předávacího místa výrobce a do nejvýše 10 předávacích míst jiných zákazníků bez nutnosti zakládat energetické společenství.

  • Pokud se osoba již jednou do skupiny sdílení registruje (např. skupina sdílení se sousedy v bytovce z FVE), nemůže se přidat k jiné skupině (např. širší komunitě obcí, která sdílí z VTE - Technologie větrných elektráren ), přestože by se tyto dva zdroje spolu dobře doplňovaly.


 

Možnost sdílení energetiky mezi sousedy bude možné od 1. 7. 2024. Přesné podmínky a jak přesně bude sdílení probíhat ještě není úplně jasné.

Bližší a podrobné informace se dozvíme v následujícím kvartálu.

 

Co už víme a s čím máme zkušenosti je komunitní energetika v bytových domech, kde jsme již schopni kompletně sdílení pomocí komunitní energetiky zařídit jako u projektu bytového domu v Domažlicích.

Zde jsme naistalovali na 3 vchody fotovoltaiku dohromady o výkonu 51,5 KWp s úložištěm 69,6 KWh.

 

Jak se starat o fotovoltaickou elektrárnu v zimním období ?

 

Fotovoltaika v zimním období

 

Každý provozovatel fotovoltaické elektrárny by si měl uvědomit, že zimní období od listopadu do března nebude příznivé z pohledu celkové výroby solární energie. V této době solární panely vyrábějí nejméně energie. Výroba v zimních měsících je desetina toho, co elektrárna vyrobí v letním měsíci.

Je to dáno jednak tím, že dnů se slunečním svitem je méně, dny jsou kratší, úhel dopadu slunečních paprsků je nepříznivý. Vše navíc komplikuje sníh, který již v malé vrstvě dokáže snížit výkon panelů téměř na minimum. I když třeba zůstane sníh jen někde u spodního kraje panelů, výroba v podstatě poklesne na nulu.

 

Se sněhem je nutné v našich zeměpisných šířkách počítat, ale je zbytečné panikařit. Fotovoltaické panely mají velice hladký povrch. Při umístění na šikmou střechu po nich sníh sklouzne a obnaží alespoň horní část panelu. Když vysvitne slunce, tak poměrně rychle sjede i zbytek sněhu.

Fotovoltaické panely se totiž při slunečním záření mírně zahřívají a i při zatažené obloze bývá jejich teplota vyšší než venkovní. Sníh se tak na hladké ploše většinou neudrží. K poškození kvalitních panelů tak sjíždějícím sněhem nedochází.

Samozřejmě ..

Pokud máte panely umístěné na střeše pod vysokým úhlem a na střeše se objeví sníh, pak je obvykle rozumnější počkat, až samovolně roztaje a sklouzne ze střechy, než se ho snažit odstranit svépomocí.

Navíc, práce ve výškách je nebezpečná a vyžaduje speciální kvalifikaci a vybavení, proto se nedoporučuje jí provádět svépomocí.

Ometání sněhu ze solárních panelů většinou nedává smysl. Existují ale výjimky. Když třeba budete mít chatu či chalupu zcela závislou na fotovoltaice v podobě offgridového systému (bez dodávek elektřiny ze sítě), pak se vyplatí v zimě panely samozřejmě ometat.

 

Kdy čistit panely ?

 

Při sklonu fotovoltaických panelů menším než 15° již toto samočištění nefunguje a panely budou vyžadovat pravidelnou údržbu. Pokud nemají dostatečný náklon, nesklouzávají z nich ani větší nečistoty samovolně.

V případě, že uvažujete o odstranění sněhu z panelů, musíte si dávat pozor, abyste nepoškodili panely nebo jejich nosnou konstrukci.

 

Doporučujeme použít speciální vybavení nebo nás zavolat a my Vám je s radostí vyčistíme. Jsme vybaveni vysokozdvižnými plošinami a především speciálními nástroji na čištění.

Pokud budete přeci jen chtít panely čistit sami, vaše bezpečnost musí být na prvním místě. Nikdy nepoužívejte k čištění košťata nebo kovové předměty jako lopaty (ani plastové s hliníkovým okrajem), kterým byste si mohli povrch panelů poškodit. Místo toho je třeba použít speciální stěrky a shrnovače.

Sníh opatrně můžete odstranit, ale vůbec se nedoporučuje škrábat námrazu, pokud nějaká vznikne. Riziko poškození panelů nebo obnažení nějakého vodiče je vzhledem k potřebné vynaložené síle velmi reálné.

Poškrábání povrchu panelů znehodnocuje záruky panelů. Při nesprávné manipulaci může dojít k poškození izolace solárních panelů a ke kontaktu s díly, které mohou vést elektřinu.


 

Co střídače a zima ?

Fotovoltaické panely i střídače jsou vyrobeny tak, aby byly schopny pracovat v širokém rozsahu teplot a vlhkosti. (Krytí ip 65)

Například provozní teplotní rozsah střídače Dražice in.hybrid compact, který montujeme je -30 až +60 °C.


 

Důležité je elektrárnu pravidelně servisovat a udržovat jí tak v perfektním stavu.

Obzvláště po zimním období je důležité provést patřičné kontroly a údržby.


 

Chcete-li zajistit plnou funkčnost Vaší elektrárny neváhejte nás kontaktovat pro realizaci servisu.

Accountant at Work

Vláda České republiky přichází s významnou změnou v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH), která se pozitivně dotkne také oblasti obnovitelných zdrojů energie. Od 1. 1. 2024 došlo ke snížení DPH na fotovoltaiku a tepelná čerpadla z 15 % na 12 %. Snížení o tři procenta se nemusí zdát mnoho, v praxi to však znamená nižší cenu zakázky i o 10 000 Kč a více. 

Snížení DPH od roku 2024

S novou úpravou DPH podle § 48 zákona o dani z přidané hodnoty se dosavadní tři sazby DPH (21, 15 a 10 %) redukují na dvě: základní sazbu 21 % a sníženou sazbu 12 %. To přináší v některých oblastech zvýšení a v některých snížení konečných cen pro spotřebitele – podle toho, zda se dané zboží nebo služba přesouvá do kategorie vyššího, či nižšího zdanění.  

Snížení sazby DPH ovlivní především oblast bydlení a stavebních a montážních prací spojených s bydlením či sociálním bydlením. DPH na stavební práce a DPH na stavební materiál je nově jen 12 %. Tato změna se pozitivně dotkne i těch, kteří plánují investovat do obnovitelných zdrojů energie, jako jsou fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla pro domácnosti.

Jaký vliv bude mít snížení DPH na fotovoltaiku a tepelná čerpadla?

Snížení DPH na stavební práce a montáže se promítne také do DPH konstrukcí, materiálů a zařízení, které se do stavby (bytového nebo rodinného domu nebo do bytu) zabudují nebo zamontují. To v praxi znamená snížení DPH také pro fotovoltaiku, tepelná čerpadla, ale také např. bojlery, klimatizace, sanitární keramiku, protipožární zařízení, rozvody vody či vnitřní rozvody elektroinstalace.

Snížení DPH z 15 na 12 %, tedy o tři procenta, se může na první pohled zdát jako zanedbatelné. U zařízení s vyšší pořizovací cenou je to však rozdíl poměrně výrazný.

 

Pozor: Sazba DPH 12 % platí pouze v případě, že si zařízení necháte namontovat instalační firmou. Pokud byste si kupovali pouze tepelné čerpadlo jako takové nebo třeba tzv. solární stavebnici, kterou si chcete doma namontovat svépomocí, bude DPH na takové zařízení 21 %. Profesionální montáž se tak od letošního roku vyplatí dvojnásob.

Rok 2024 přeje pořízení fotovoltaiky a tepelných čerpadel

Pokud jste o pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla dosud jen uvažovali, nyní je ideální čas přeměnit úvahy v činy. Kontaktujte nás a nechte si navrhnout kompletní řešení na míru potřebám své domácnosti. Na zakázky od 1. 1. 2024 již dostanete sníženou sazbu DPH a nadále můžete k pokrytí až poloviny vstupních nákladů využít státní dotace. 

Chci se přihlásit k odběru novinek

bottom of page