top of page

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY

KOLIK ZÍSKÁTE?

60 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody využívající stávající bojler.

90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody s novým bojlerem.

Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou.

Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022.

Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci 

na zateplení a výměnu oken a dvěří z NZÚ Light.

VY SE O NIC NESTARÁTE

Nechte vše na nás! Jsme tu, abychom pro Vás zajistili všechny výhody programu NZÚ light.

Od komunikace s Vaším dodavatelem energií až

po realizaci projektu a vyřízení dotací.

Vaše úspory jsou naší prioritou, a proto

se postaráme o 100% využití dotací.

To pro vás znamená, že neutratíte ani korunu. 

Nechte nás se postarat o vaši energetickou

budoucnost.

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu,ve kterém jsou trvale hlášeni déle 

než od 12. září 2022.

Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou

trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

PODMÍNKA!

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti

pobírají ke dni podání žádosti o dotaci 

starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem

podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

bottom of page